Medarbetare

Medarbetare/Styrelse

Eva Nässen
VD/Ordf

E-post

070-2177817

Kin Engström
Företagsköterska

E-post

0670-127 25

Anders Ehnberg
Företagsläkare

E-post

0670-127 25

Jan Nyqvist
Arbetsmiljöingenjör

E-post

0670-127 25

Marie Simonsson
Organisationskonsult

E-post

0670-127 25

Lena Olsson
Företagssköterska

E-post

0670-127 25

Elisabeth Lidgren
Undersköterska

E-post

0670-127 25

Britt-Marie Bryntesson
Ergonom/sjukgymnast

E-post

0670-127 25

Lenita Norberg
Beteendevetare

E-post

0670-127 25

Ekorrit AB
Ekonomi

E-post

0670-127 25

Margareta Stjerna
Företagssköterska

E-post

0670-127 25

Veronica Magnusson
Medicinsk sekreterare/admin

E-post

0670-127 25

Sara Thelin
Ergonom/Sjukgymnast

E-post

0670-127 25

Märit Norelius
Beteendevetare

E-post

0670-127 25